เกี่ยวกับเรา

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมา บริษัท บีแอนด์เอฟ คอฟฟี่ จำกัด

 

บริษัท บีแอนด์เอฟ คอฟฟี่ จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 2544 จนถึงปัจจุบัน

โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย

คุณธรรศวัจน์ ลือสุขประเสริฐ

คุณกิตติ์ชญา ลือสุขประเสริฐ

 

 

 

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

 ปี 2544 ได้ดำเนินการ เปิดร้านกาแฟครั้งแรก

ปี 2546 ได้ดำเนินการ นำเข้าเครื่องชงกาแฟจากต่างประเทศ

ปี 2548 ได้ดำเนินการ จัดตั้งแฟรนไชส์ ขึ้นมาในชื่อ Billion coffee

 ปี 2552 ได้รับการตรวจสอบจาก DBD ว่าเป็นแฟรนไชส์มาตรฐาน

ปี 2556 ได้ดำเนินการ สร้างแบรนด์ และจัดตั้งโรงงานคั่วกาแฟ ครั้งที่ 1

 ปี 2558 ได้ดำเนินการ วางแผนกลยุทธ์ สร้างตัวแทนจำหน่าย การทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาและโรงงานก็ได้รับมาตรฐานในไทย FDA

ปี 2559 ได้ดำเนินการ สร้างแบรนด์ ครั้งที่ 2 จัด Coffee Truck เพื่อสร้างแบรนด์มากยิ่งขึ้น

ปี 2560 ได้ดำเนินการ เริ่มทำสัญญากับธนาคาร SME Bank และทำสัญญา JV กับ CP B&F

ปี 2561 ได้ดำเนินการ JV CP B&F ทำกิจกรรมกาแฟ จัดการสอนและให้ความรู้เรื่องกาแฟ

 

ปี 2562 จนกลายมาเป็น B&F Coffee ในปัจจุบัน

 

วิสัยทัศน์

เรา คือ ผู้สนับสนุนและสร้างโอกาสทางธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

 

พันธกิจ

สร้างสรรค์ (Creative) = รูปแบบธูรกิจที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตามยุคสมัย

พัฒนา (Develop) = สินค้าและบริการให้สอดคล้องกับธุรกิจ

สร้างความยั่งยืน (Create sustainability) = ให้เกิดขึ้น ทั้ง ซัพพลายเชน (Supply Chain)

Visitors: 86,160