เครื่องบดกาแฟ

Rancilio

 • Rancilio Rocky SD 230V
  16,000.00 บาท
 • Rancilio Rocky MD 230V
  17,500.00 บาท
 • Rancilio MD 40 ST 230V
  22,500.00 บาท
 • Rancilio KRYO 65 ST
  30,000.00 บาท

Nuova

 • NUOVA GRINTA (BLACK) NO TIMER
  12,500.00 บาท
 • Nuova MDX (With the new doser)
  27,500.00 บาท
 • Nuova MDXS Manual
  30,000.00 บาท
 • Nuova MDX OD Grinder 230V/50Hz
  32,000.00 บาท

Casadio

 • Casadio Enea Autometic Grinder
  23,500.00 บาท
 • Casadio Enea ON DEMAND
  32,000.00 บาท

Gaggia

 • Gaggia Grinder G10
  81,000.00 บาท

อื่นๆ

 • Cunill Space Grinder 220V/50Hz
  16,500.00 บาท
 • Saeco Tranquilo Tron
  19,500.00 บาท
 • Expobar HC 600S
  21,000.00 บาท


Visitors: 22,016