**ชุด เครื่องชงกาแฟ + เครื่องบดเมล็ดกาแฟ

ชุด เครื่องชงกาแฟ + เครื่องบดเมล็ดกาแฟ

 • เครื่องชงกาแฟ Rancilio Silvia V6 + เครื่องบด Cunill Space
  47,000.00 บาท
 • เครื่องชงกาแฟ Rancilio Classe 5 USB 2 GR Compact SB + เครื่องบด Cunill Space
  108,000.00 บาท
 • เครื่องชงกาแฟ Rancilio Classe 5 USB 2 GR Compact SB + เครื่องบด Rancilio Kryo 65ST
  115,000.00 บาท
 • เครื่องชงกาแฟ Rancilio Classe 5 USB 2 GR Compact SB + เครื่องบด Rancilio Kryo 65OD
  125,000.00 บาท

Rancilio

 • เครื่องชงกาแฟ Rancilio Silvia V6 + เครื่องบด Cunill Space
  47,000.00 บาท
 • เครื่องชงกาแฟ Rancilio Classe 5 USB 2 GR Compact SB + เครื่องบด Cunill Space
  108,000.00 บาท
 • เครื่องชงกาแฟ Rancilio Classe 5 USB 2 GR Compact SB + เครื่องบด Rancilio Kryo 65ST
  115,000.00 บาท
 • เครื่องชงกาแฟ Rancilio Classe 5 USB 2 GR Compact SB + เครื่องบด Rancilio Kryo 65OD
  125,000.00 บาท

Nuova

 • เครื่องชงกาแฟ Nuova Oscar II (Direct & Container) + เครื่องบด Cunill Space
  55,000.00 บาท
 • เครื่องชงกาแฟ Nuova Oscar II (Direct & Container) + เครื่องบด Saeco Tranquilo Tron Grinder
  56,000.00 บาท
 • เครื่องชงกาแฟ Nuova Musica Container Black + เครื่องบด Cunill Space
  75,000.00 บาท
 • เครื่องชงกาแฟ Nuova Appia Life Compact 2 GR + เครื่องบด Saeco Tranquilo Tron Grinder
  112,000.00 บาท

Saeco

 • เครื่องชงกาแฟ Saeco Perfetta 2GR BLK + เครื่องบด Saeco Tranquilo Tron
  99,000.00 บาท

Casadio

 • เครื่องชงกาแฟ Casadio Undici A2 Tall + เครื่องบด Casadio Enea On Demand
  125,000.00 บาท
 • เครื่องชงกาแฟ Casadio Undici A2 Tall + เครื่องบด Casadio Enea Automatic
  120,000.00 บาท
 • เครื่องชงกาแฟ Casadio Undici A2 Tall + เครื่องบด Cunill Space
  110,000.00 บาท
 • เครื่องชงกาแฟ Casadio Undici A2 Tall + เครื่องบด Saeco Tranquilo Tron Grinder
  112,000.00 บาท

Gaggia Milano

 • เครื่องชงกาแฟ Gaggia La Decisa 2 GR + เครื่องบด Saeco Tranquilo Tron
  129,500.00 บาท


Visitors: 86,160